PREDANÉ - pozemok na RD, Lokca

27,00 €/m2
Maklér:Mgr. Štefan LIPTÁK
Typ:Predaj
Kategória:Pozemky
Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Lokca
ID:1299

Popis ponúkanej nehnuteľnosti:

PREDANÉ - stavebný pozemok o výmere 1.242 m2, o rozmeroch 15 m x 86 m v obci Lokca, okres Námestovo. V blízkosti pozemku sa nachádza asfaltová cesta, vodovod, kanalizácia, elektrická prípojka a v budúcnosti sa ráta aj s plynovou prípojkou. V územnom pláne je zadefinovaný na výstavbu rodinných domov, kde navrhovaný koeficient zastavanosti územia KzuÚ = 0,35; Odporučená podlažnosť : 1. NP + P. Výhody: slnečný, pekný výhľad, tiché prostredie, turistika. Prvá zmienka o obci Lokci pochádza z r. 1552, Lokza s 8 portami. K tomu je poznamenané, že sú to valasi, ktorí neboli zdanení. Potom sa počet port menil. Tieto ustavičné zmeny v počte obsadených usadlostí vyvolávala fluktuácia počtu obyvateľstva, spôsobená menlivosťou pracovných pomerov a výkyvmi v úrodnosti pôdy v dôsledku primitívneho obrábania a drsného podnebia. Osada nebola veľká, bolo v nej len 25 sedliackych domov, totiž gazdovských domácností na zdanenie, okrem chudobných želiarov bez pôdy. Neprestajný vojnový stav a drancovanie Bocskayho hajdúchmi priviedlo ďalšie klesanie ľudnatosti. R. 1604 bolo v Lokci 13 domov – opustené 3, ostáva 10 domov. V roku 1608 ostávajú v  Lokci pre hajdúske spustošenie a pre veľký hlad na zdanenie 3 sedliacke domy. Vo vizitácií E. Lányiho r. 1611 mala Lokca faru, teda i kostol, ktorý bol drevený. Sem patrili všetky zamagurské dediny, a to : Babín, Hruštín, Vaňovka, Krušetnica, Breza, Ťapešovo, Jasenica, Vasiľovo, Námestovo, Lomná, Vavrečka, Polhora, Rabča. R. 1615 sa Lokci prenecháva hoľa „pol Minčzowa a Pilsko“, r.1619 má okrem šoltýstva 9 sedliackych usadlostí, r. 1624 sa spomína časť hruštínskeho chotára nad potokom Lokcou, r. 1624-1626 bolo na šoltýskych a sedliackych raliach osevnej plochy na 700 lukien zrna, lúk na 410 vozov sena, žilo tu 41 rodín (asi 210 ľudí). Šoltýsi : Krištof Lokczanski, Gašpar Furanda, Michal Kossovecz. Meno Furandu sa zachovalo v pomenovaní Furandovej hole. Lokčania pod vplyvom protireformačného hnutia, v ktorom značnú úlohu mala rodina Lokčianskych, začali sa obracať na katolícku vieru a r. 1665 si postavili murovaný kostol a starý predali Babíncom. R. 1672-1676 rodina Lokčianskych s rodinou Klinovskych dostala armáles a spoločný címer od kráľa Leopolda I. „za horlenie pre katolícke náboženstvo“. Armáles bol publikovaný v Oravskej stolici r. 1676. V roku 1683 za litovskej vojny a  v  dobe požiarov sa zničili listinné dokumenty šoltýsov. V tom čase zhoreli aj armálne listiny šľacht. rodiny Lokčianskych vo farskom kostole, keď totiž litovské vojská vpadli do tejto stolice a tiahli oslobodiť mesto Viedeň od tureckého obležania. Lokca sa na konci 16. storočia stala východiskom ďalšej kolonizácie. Lokca bola strediskom duchovného života celej zamagurskej oblasti. Správu dediny do zriadenia tereziánskeho urbára viedli dediční šoltýsi Lokčiansky, Furanda, Kosovec, atď. Ešte i r. 1689 sa píše „Johannes Lokczanský sive Furanda“. Po zrušení šoltýsov prešla správy na volených richtárov. Florián Lokčiansky (r.1828-1906) bol úradníkom panstva v Oravskom Podzámku a v Polhore. Spravoval lesy na Babej hore a v Hviezdoslavovej Hájnikovej žene predstavuje polesného. V roku 1914 sa začala stavať železnica a do roku 1916 sa postavila od Lokce po Zákamenné s odbočkou na Mútne. Trať z Oravskej Lesnej do Lokce mala dĺžku 22,7 km, z Lokce do Tvrdošína bola vyznačkovaná v dĺžke 23 km. Znak Lokce : Sedliak modliaci sa pred krížom so zopnutými rukami.  

Vlastnosti ponúkanej nehnuteľnosti:

Číslo zákazky:1299 Vlastníctvo:osobné
Plocha pozemku:1242 m2 Slnečný:áno
Tiché prostredie:áno Škola v blízkosti:áno
Turistika:áno Vodovod:pri pozemku
Elektrina:pri pozemku Kanalizácia:pri pozemku
Terén:rovinatý
Mám záujem o ďalšie informácie.
Mám záujem o obhliadku.

Záujemca vyplňujúci formulár „požiadavka” či „ponuka” na internetových stránkach www.avareal.sk (ďalej len “Formulár”) obchodnej spoločnosti AVAREAL s.r.o. , IČO: 45618178 (ďalej len ako „Správca”), ako fyzická osoba (ďalej len ako „Záujemca”) v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len ako „Zákon”), súhlas k tomu, aby Správca spracovával vo svojej databázy osobné údaje, ktoré mu záujemca poskytne vo vyplnenom Formulári, t.j. meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa.

Všetky zhora uvedené osobné údaje budú Správcom spracovávané automatizovane i manuálne prostredníctvom pracovníkov Správcu.

Osobné údaje, ktoré Správcovi záujemca poskytol vyplnením Formulára, budú Správcom spracovávané k nasledujúcim účelom: - prípadné oslovenie záujemcu zo strany Správcu s konkrétnou ponukou reflektujúc na požiadavky stanovené záujemcom vo Formulári či s ponukou zmluvnej spolupráce za účelom dosiahnutia záujemcom požadovaného cieľa stanoveného vo Formulári.

Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje podľa tohto súhlasu svojim zmluvným zmocnencom či partnerom, za účelom naplnení zhora uvedeného účelu. Záujemca berie na vedomie, že má právo na opravu Správcovi poskytnutých osobných údajov. Poučenie podľa Zákona: Správca týmto v súlade so Zákonom informuje záujemcu, že osobné údaje budú spracovávané v rozsahu, ktoré záujemca uviedol vo Formulári a ďalej tiež v rozsahu tohto súhlasu so spracovaním údajov.

Správca tiež upozorňuje záujemca, že poskytnutí osobných údajov je úplne dobrovoľné a ďalej, že záujemca má právo za podmienok stanovených Zákone požiadať Správcu o informáciu o spracovaných osobných údajov, a ďalej že záujemca má ďalšie práva stanovené v Zákone. Záujemca je najmä oprávnený kedykoľvek súhlas so spracovávaním osobných údajov odvolať. Poučenie som prečítal a beriem na vedomie.

Poučenie som prečítal a beriem na vedomie (zaškrtnúť)
makler
Maklér: Mgr. Štefan LIPTÁK
Funkcia: riaditeľ realitnej kancelárie
Telefón: 00421915720839
E-mail: liptak-ZVNC-avareal.sk
Slovenská realitná akadémia
reklama